Perfil de contractant

Expedients de Contractació

Buscar

tipus Expedient Procediment objecte import Estat
1178/2017 Contracte d’obres per procediment negociat sense publicitat Projecte de millora, Modernització i Dotació infraestructures en el Polígon industrial a Xeraco (València): Millora carril bici; Millora zones verdes,; Millora xarxa viària; Millora senyals elèctrics; Millora senyalització.
Negociat sense publicitat 1133/2017 Contracte d’obres per procediment negociat sense publicitat Projecte de Millora, Modernització i Dotació Infraestructures Polígon Industrial de Xeraco (València): Millora Xarxa de Pluvials
993/2017 Llicència d'ús comú especial per a la explotació de servicis de temporada platja
1341/2016 Contracte de Serveis Mitjançant Procediment Obert, Oferta Económicament més Avantatjosa, Diversos Criteris d`Adjudicació
1341/2016 Contracte de Serveis Mitjangant Procediment Obert, Oferta Económicament mes Avantatjosa, Diversos Criteris d`Adjudicació
1334/2016 Contracte de Serveis Mitjançant Procediment Obert, Oferta Económicament més Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació
1334/2016 Contracte de Serveis Mitjangant Procediment Obert, Oferta Económicament mes Avantatjosa, Diversos Criteris d`Adjudicació
340/2012 CONT Licitación explotación servicios playa (quioscos y hamacas y sombrillas)
105/2011 PPOS 2011 - Construcción nichos cementerio. Reforma y ampliación cementerio Patio 3 - Bloque 6 (136 nichos sencillos y 32 nichos dobles) (Diputación)