Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de publicació
Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost de Béns Immobles. Bilingüe 1391/2017 Aprobación de Ordenanza Municipal Reguladora Ordenances i reglaments Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Béns Immobles. 13/12/2017
Anunci Tribunal borsa arquitecte tècnic fase concurs i proposta orde de la borsa 1127/2016 Convocatòria i proves de selecció per a la creació de una bolsa de treball de funcionari interins arquitectes tècnics, Escala d'Administració Especial per concurs-oposició Ocupació pública Anunci del tribunal per a la constitució de borsa de treball temporal com arquitecte tècnic sobre resultats finals i orde de la borsa 12/12/2017
Edicte convocatoria Ple dia 30-11-2017 1911/2017 Convocatòria de Sessió del Ple Òrgans de govern Convocatòria Ple dia 30/11/2017 24/11/2017
Anunci sobre establiment del període de liquidació mercat poble 2018 1908/2017 Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic Anuncis Anunci sobre establiment del període de liquidació mercat poble 2018 23/11/2017
BOPV núm. 222 de 21-11-2017. Anunci convocatòria ajudes estudis superiors 1702/2017 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Anuncis Publicació en el BOPV d'anunci convocatòria ajudes a estudiants locals que cursen estudis superiors 21/11/2017
Anunci iniciant procediment de Modifcació puntual núm. 9 de les NNSS 1179/2017 Aprovació de modificació de les Normes Subsidiàries d'ordenació detallada (avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada) Urbanisme Inici procediment de Modificación puntual núm. 9 de les normes subsidiàries de l'ajuntament de Xeraco. Expedient 1179/2017. 15/11/2017
Anunci emissió informe ambiental i territorial estratègic de la Modifcació Púntual núm. 4 de les NNSS 636/2016 Modificació puntual núm. 4 d'ordenació detallada del Pla Parcial sòl industrial de Xeraco Urbanisme Anunci emissió informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual núm. 4 de les NNSS 14/11/2017
Instància. Convocatòria d'ajudes a estudiants locals per a la realització d'estudis superiors 1702/2017 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Anuncis Instància. Convocatòria d'ajudes a estudiants locals per a la realització d'estudis superiors 14/11/2017
Anunci emissió informe ambiental i territorial estratègic de la Modifcació Púntual núm. 4 de les NNSS 636/2016 Modificació puntual núm. 4 d'ordenació detallada del Pla Parcial sòl industrial de Xeraco Urbanisme Anunci emissió informeambiental i territorial estratègic de la Moficiació Puntual núm. 4. Expt. 636/2016 13/11/2017
Anuncio sobre aprobación bases y convocatoria para la concesión de ayudas a estudiantes locales que cursen estudios superiores 1702/2017 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Anuncis Anuncio sobre aprobación convocatoria y bases para la concesión de ayudas a estudiantes locales para estudios superiores 07/11/2017