Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de publicació
ACTA OFICIAL ELECTRICISTA 780/2017 Sol·licitud de subvencions per a entitats locals. EMPUJU, garantia juvenil Ajudes i Subvencions ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ OFICIAL ELECTRICISTA 11/08/2017
ACTA TÉCNIC ADMINISTRACIÓ 651/2017 Sol·licitud de subvencions per a entitats locals. Garantia juvenil Ajudes i Subvencions ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A TÉCNIC D´ADMINISTRACIÓ 11/08/2017
Anunci en el BOP dictamen 2016 1063/2017 Aprovació del Compte General. Model Normal i Simplificat Anuncis Exposició al públic del Compte General, exercici 2017 03/08/2017
Edicte convocatoria Pleno dia 27.07.2017 1152/2017 Convocatòria de sessió ordinària del Ple 8/2017 Òrgans de govern Edicte convocatòria Pleno dia 27.07.2017 24/07/2017
Anunci emissió informe ambiental i territorial estratègic de la Modifcació Púntual núm. 8 de les NNSS 339/2016 Modificació puntual núm. 8 de l’ordenació detallada Homologació global de les NNSS de Xeraco (sotmés a avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada) Urbanisme Anunci sobre emissió d'informe ambiental i territorial estratègic de la Modificació Puntual núm. 8 de l'Homologació de les Normes Subsidi´àries de Xeraco (exp. 339/2016) 14/07/2017
Anunci del Tribunal valorador procés selectiu Borsa d'Operaris de Serveis Diversos- Acta de constitució 619/2017 Constitución de Bolsa de Trabajo temporal como operario de servicios varios Anuncis Anunci constitució Tribunal Qualificador Borsa d'Operaris de Serveis Diversos- Acta 1 11/07/2017
Anuncio lista definitiva admitidos y excluidos bolsa trabajo arquitectos tecnicos tras correción 1127/2016 Convocatòria i proves de selecció per a la creació de una bolsa de treball de funcionari interins arquitectes tècnics, Escala d'Administració Especial per concurs-oposició Ocupació pública Anuncio lista definitiva de admitidos y excluidos bolsa de arquitectos técnicos tras corrección de error tipográfico 11/07/2017
Anunci de l'avaluació dels mèrits dels sol·licitants 376/2017 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva. Beca esportiva Ajudes i Subvencions Anunci de l'avaluació de mèrits de la beca esportiva 03/07/2017
Anunci informacio pública aprovació inicial modificació ordenança guals 899/2017 Modificació d'ordenança reguladora guals Anuncis Anunci sobre aprovació inicial de la modificació de de l'ordenança reguladora de la concessió de llicències per a l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe 27/06/2017
Anunci de l'avaluació dels mèrits dels sol·licitants presentats 776/2017 Sol·licitud de subvencions per a entitats locals LA DIPU ET BECA Ajudes i Subvencions Anunci de la comissió d'avaluació de les sol·licituds del programa la Dipu et Beca i proposta d'adjudicacions 23/06/2017