Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de publicació
Bases beca esportiva diligenciades 376/2017 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva. Beca esportiva Ajudes i Subvencions Bases de la convocatòria per a una beca esportiva 27/04/2017
Bases bolsa de trabajo temporal operario servicios varios 619/2017 Constitución de Bolsa de Trabajo temporal como operario de servicios varios Ocupació pública Bases que rigen el proceso selectivo para formar bolsa de trabajo como operario de servicios varios 24/04/2017
Bases de la borsa de treball d'arquitectes técnics interins 1127/2016 Convocatòria i proves de selecció per a la creació de una bolsa de treball de funcionari interins arquitectes tècnics, Escala d'Administració Especial per concurs-oposició Ocupació pública Bases que rigen el proceso selectivo para formar bolsa de trabajo para posibles nombramientos interinos como arquitecto técnico 24/04/2017
Instància borsa treball operari servicis varis 619/2017 Constitución de Bolsa de Trabajo temporal como operario de servicios varios Ocupació pública Instancia para participar en la bolsa de trabajo de operario de servicios varios 24/04/2017
Anuncio constitución bolsa de trabajo operario servicios varios 619/2017 Constitución de Bolsa de Trabajo temporal como operario de servicios varios Ocupació pública Anuncio sobre constitución de bolsa de trabajo para contrataciones temporales como operario de servicios varios 19/04/2017
Anunci aprovació inicial mc 5.2017 499/2017 Suplement de Crèdit finançat mitjançant Anul·lacions o Baixes de Crèdits d'altres partides Pressupost Anunci de l'Ajuntament de Xeraco sobre exposició al públic de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5-2017 per suplements de crèdits 18/04/2017
Anunci aprovació inicial mc 6.2017 502/2017 Modificación de Créditos, Modalidad de Crédito Extraordinario, con cargo a [al Remanente líquido de tesorería/nuevos o mayores ingresos/anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones/a operaciones de crédito] Pressupost Anunci de l'Ajuntament de Xeraco sobre exposició al públic de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2017 per crèdits extraordinaris 18/04/2017
Anunci aprovació inicial mc 7.2017 554/2017 Modificación de Créditos para Financiar Gastos de Inversión con Cargo al Remanente Líquido de Tesoreria, Modalidad de Crédito Extraordinario Pressupost Anunci de l'Ajuntament de Xeraco sobre exposició al públic de l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2017 per crèdits extraordinaris 18/04/2017
Anuncio sobre acta 2 revisión alegaciones por el órgano de selección y fecha y lugar de celebración del segundo ejercicio 588/2016 Convocatoria de bolsa de trabajo para nombramientos como funcionarios interinos, Escala de Administración General, Subescala Administrativa Ocupació pública Anuncio sobre acta 2 del órgano de selección del proceso selectivo para constituir bolsa de trabajo como administrativa de la escala de administración general, sobre revisión de alegaciones y fecha y lugar de celebración del segundo ejercicio. 12/04/2017
Edicte convocatoria tauler d'anuncis 636/2017 Convocatòria de sessió del Ple extraordinària i urgent - 4/2017 Anuncis Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent del Ple de la Corporació dia 18.04.2017 12/04/2017